Curs valutar

01.01.1970

Contact

Sediu:

Str. George Coșbuc, Nr. 40, Pitești, Jud. Argeș, România

0248.280.958

Punct lucru:

Piața Vasile Milea, nr. 1, Pitești, Jud. Argeș, România

0248.217.699

Direcția economică comercială

Directia Economica si Comerciala are ca principale atributii :
a) colaboreaza cu celelalte Directii Executive Directori executivi la elaborarea strategiei activităţii prezente şi de perspectivă a Regiei;
b) asigura cadrul legal pentru desfăşurarea pe principii de eficienţă economică a activităţii Regiei;
c) asigura verificarea tuturor operaţiunilor patrimoniale, având obligaţia de a refuza în condiţiile legii, pe acelea care contravin cu dispoziţiile legale;
d) organizează şi răspunde de întocmirea lucrărilor de programare financiară, asigurând acoperirea cu venituri a cheltuielilor şi realizarea de profit;
e) prezintă variante fundamentate pentru Bugetul de Venituri şi Cheltuieli, variante care se supun aprobării Consiliului de Administraţie;
f) urmăreşte modul de constituire a fondurilor financiare şi de utilizare a acestora, cu respectarea prevederilor legale şi în conformitate cu structura Bugetului de Venituri şi Cheltuieli, elaborat la nivel de an cu defalcare pe trimestre, pentru programul de producţie şi investiţii;
g) urmăreşte realizarea veniturilor (încasarea producţiei/prestaţiilor) pentru asigurarea capacităţii de plată, evitarea blocajelor în efectuarea plăţilor scadente (şi evitarea, pe cât este posibil, aplăţilor restante);
h) coordonează şi controlează respectarea disciplinei financiare şi de casă;
i) controleză şi coordoneză deschiderea / închiderea de conturi bancare în lei şi valută şi ia măsurile necesare pentru întocmirea şi transmiterea la timp a documentaţiilor necesare;
j) organizează analiza periodică a utilizării mijloacelor circulante şi propune măsuri pentru utilizarea eficientă a acestora, pentru asigurarea echilibrului între creanţe şi obligaţii, precum şi măsuri de readucere în circuitul economic a stocurilor (disponibilităţilor);
k) asigură îndeplinirea în conformitate cu dispoziţiile legale a obligaţiilor Regiei către bugetul statului, către unităţile bancare şi către terţi;
l) urmăreşte punerea în aplicare la termenele stabilite, a tuturor măsurilor şi hotărârilor cu caracter economico-financiar emise (dispuse) de Directorul General, Consiliul de Administratie, Consiliul Judetean Arges;
m) organizează şi coordonează inventarierile anuale generale (şi ocazionale) şi urmăreşte modul de valorificare a rezultatelor inventarierii;
n) stabileşte pe baza structurii organizatorice şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, sarcinile curente pe compartimentele subordonate, precum şi modul de lucru şi de colaborare în vederea realizării lucrărilor la termen şi în condiţii de calitate;
o) revede periodic atribuţiile, competenţele şi responsabilităţile pe fiecare verigă organizatorică subordonată şi adoptă modificări pentru înlăturarea disfuncţionalităţilor;
p) urmăreşte desfăşurarea activităţii de perfecţionare şi promovare a tuturor categoriilor de salariaţi din specificul domeniilor coordonate, corespunzător intereselor Regiei;
q) se preocupă de cunoaşterea legislaţiei ce are legătură cu obiectul de activitate al Regiei şi ia măsuri pentru asigurarea cunoaşterii şi respectării acesteia de către subordonaţi;
r) asigură instruirea permanentă şi temeinică a personalului care prestează activităţi contabile, financiare şi de analiză economică, dar şi cele de evidenţă primară;
s) stabileşte (în colaborare cu şefii de compartimente organizatorice subordonate) criteriile de apreciere anuală a personalului angajat.
t) aprobă programarea şi reprogramarea plecărilor în concediul de odihnă pentru personalul din subordinea sa.

Fișiere atașate