Curs valutar

01.01.1970

Contact

Sediu:

Str. George Coșbuc, Nr. 40, Pitești, Jud. Argeș, România

0248.280.958

Punct lucru:

Piața Vasile Milea, nr. 1, Pitești, Jud. Argeș, România

0248.217.699

Direcția infrastructură rutieră

Principalele atribuţii ale Direcţiei Infrastructura Rutiera sunt:
a) Elaboreaza si supune aprobarii Programul multianual privind intretinerea si repararea retelei de drumuri judetene;
b) Elaborează anual starea de viabilitate a drumurilor şi podurilor judeţene, ca urmare a rapoartelor de constatare, întocmite la finele fiecarui an;
c) Împlementeaza programele anuale privind lucrările de intretinere şi reparaţii;
d) Elaboreaza bugetul si-l supune aprobarii , pentru programele de intretinere şi reparaţii anuale;
e) Executa lucrari de intretinere si reparatii la drumurile judetene;
f) Verifică lucrările de intretinere şi reparaţii executate cu terţii ;
g) Conform programului de lucrări de întreţinere si reparatii, întocmit de Biroul Planificare Lucrari, stabileste, in colaborare cu celelalte Directii din cadrul R.A. Judeteana de Drumuri Arges, planificarea resurselor tehnico-financiare;
h) Efectuează recensământul traficului rutier potrivit prevederilor legale.
i) Coordonează activitatea de control şi siguranţă a circulaţiei.
j) Urmareste permanent stărea de viabilitate a retelei rutiere judetene, prin personalul districtelor, transmitând datele Biroului de Planificare Lucrari in vederea intocmirii bazelor de date care vor sta la baza elaborarii programelor de lucrari;
k) Asigura intretinerea, repararea si schimbarea sistemelor de protectie realizate din parapeti metalici;
l) Urmareşte comportarea reţelei de drumuri judeţene faţă de acţiunea traficului şi agenţilor fizico-climaterici asigurând documentarea necesară pentru studierea condiţiilor optime de exploatare a reţelei rutiere din administrare;
m) Elaborează studii privind dezvoltarea, în perspectivă a reţelei de drumuri, în vederea satisfacerii cerinţelor traficului;
n) Coordonează si realizeaza lucrările de întreţinere curentă si reparatii privind semnalizare rutieră orizontala si verticala ;
o) Colaborează cu organele de poliţie şi propune îmbunătăţirea semnalizării rutiere pe drumurile din administrare;
p) Stabileşte (în colaborare cu şefii de compartimente organizatorice subordonate) criteriile de apreciere anuală a personalului angajat;
q) Aprobă programarea şi reprogramarea plecărilor în concediul de odihnă pentru personalul din subordinea sa.

Fișiere atașate