Curs valutar

01.01.1970

Contact

Sediu:

Str. George Coșbuc, Nr. 40, Pitești, Jud. Argeș, România

0248.280.958

Punct lucru:

Piața Vasile Milea, nr. 1, Pitești, Jud. Argeș, România

0248.217.699

Direcția mecanizare și producție secundară

Directia Mecanizare si Productie Secundara are ca atributii principale urmatoarele :
a) asigura aplicarea in cadrul activitatilor de mecanizare si transport, a prevederilor documentelor sistemului de management al calitatii (SMC) adoptat de organizatie, colaborind in acest sens cu responsabilul AQ din cadrul societatii.
b) intocmeste in colaborare cu Districtele si cu celelalte functiuni implicate din Regie, necesarul de utilaje, mijioace auto, scule, dispozitive, piese de schimb, combustibili, lubrefianti;
c) elaboreaza programul anual de reparatii a utilajelor si mijloacelor auto si asigura realizarea lor ;
d) asigura verificarea starii tehnice, intretinerea, mentinerea in stare de functionare, exploatarea, repararea utilajelor, masinilor, instalatiilor si mijioacelor de transport utilizate in Regie;
e) asigura in colaborare cu Districtele, cresterea gradului de mecanizare a executiei lucrarilor, precum si a operatiilor de manipulare si transport a resurselor tehnico-materiale in depozitele regiei si la lucrari ;
f) urmareste si asigura efectuarea verificarilor si eliberarea de catre unitatile teritoriale ISCIR, potrivit reglementarilor actuale, a autorizatiilor de functionare pentru utilajele de ridicat si instalatiile sub presiune folosite;
g) verifica si urmareste ca toate utilajele, masinile si instalatiile puse in functiune sa fie prevazute in timpul exploatarii cu dispozitive de siguranta si de protectie, aparatori si dupa caz, legaturi la pamint, in vederea prevenirii accidentelor ;
h) urmareste ca actionarea mijloacelor de mecanizare si transport in cadrul activitatilor desfasurate pe santiere si in depozitele de resurse tehnico-materiale, sa fie facuta numai de muncitori calificati, instruiti si daca este necesar, autorizati corespunzator sarcinilor lor ;
i) asigura intocmirea formalitatilor cerute in vederea eliberarii autorizatiilor de transport, obtinerii avizelor si a altor documente necesare mijloacelor auto;
j) raspunde de efectuarea inspectiilor tehnice periodice la mijloacele auto proprii ale Regiei, in conformitate cu prevederile actelor normative in vigoare si urmareste modul in care se asigura verificarea tehnica a acestora la iesirea din garaj ;
k) formuleaza si transmite Biroului Resurse Umane si Perfectionare propuneri in vederea cuprinderii in programele de pregatire, instruire si testare a personalului, a specialistilor implicati in activitatile specifice de mecanizare;
l) asigurarea materialelor, betoane asfaltice si betoane rutiere din ciment, necesare derularii in bune conditii a lucrarilor;
m) asigura produsele prefabricate, ce pot fi realizate in regie proprie, necesare la unele lucrari de intretinere si reparatii a drumurilor judetene;
n) asigurarea, prin personal specializat, verificarii calitatii productiei realizate;
o) asigurarea elaborarii de retete necesare producerii materialelor si productiei de prefabricate;
p)rezolva la termenele stabilite, actiunile corective/preventive initiate pentru activitatile desfasurate, in urma inspectiilor si auditurilor efectuate de responsabilul AQ si echipa de audit;
r) identifica activitatile procedurabile aferente obiectului de activitate si participa la elaborarea procedurilor programate ;
s) asigura si colaboreaza cu compartimentui financiar-contabil, la efectuarea inventarierii periodice a mijioacelor de mecanizare/transport, precum si intocmirea documentelor de casare a celor amortizate sau iesite din uz ;
t) tine evidenta reglementarilor aplicabile in activitatile desfasurate si asigura insusirea si respectarea de catre tot personalul a prevederilor reglementarilor respective ;
u) elaboreaza si actualizeaza informari, rapoarte si situatii in legatura cu desfasurarea activitatilor specifice;
v) stabileşte (în colaborare cu şefii de compartimente organizatorice subordonate) criteriile de apreciere anuală a personalului angajat;
x) aprobă programarea şi reprogramarea plecărilor în concediul de odihnă pentru personalul din subordinea sa.

 

Fișiere atașate