Curs valutar

01.01.1970

Contact

Sediu:

Str. George Coșbuc, Nr. 40, Pitești, Jud. Argeș, România

0248.280.958

Punct lucru:

Piața Vasile Milea, nr. 1, Pitești, Jud. Argeș, România

0248.217.699

Direcția pentru achiziții publice și implementare a proiectelor

Directia pentru Achizitii Publice si Implementare a Proiectelor, are ca principale atributiuni:
a) asigura managementul fiecarui contract aferent derularii unui proiect in vederea eliminarii intirzierilor, eficientizarea costurilor, asigurarea calitatii lucrarilor;
b) pregatirea temelor de proiectare pentru proiectele care se vor solicita;
c) pregatirea caietelor de sarcini, tehnice, pentru documentatile de atribuire aferente achizitilor de servicii de proiectare si consultanta;
d) auditarea, verificarea si avizarea documentatilor tehnice de executie si inaintarea catre Consiliul Judetean Arges spre aprobare;
e) verificarea si avizarea documentatilor tehnice de modificare a unor solutii tehnice deja aprobate,la solicitarea contractorilor,in vederea supunerii spre aprobare de catre Consiliului Judetean Arges;
f) colectarea informatilor necesare si elaborarea Documentatilor de Atribuire;
g) derularea efectiva a procedurilor de licitare,prin personalul propriu,in colaborare cu personal specializat din cadrul Regiei, sau cu ajutorul expertilor in achizitii publice externi;
h) semnarea contractelor de servicii si/sau lucrari,ca rezultat al finalizarii procedurilor de achizitii publice;
i) analizarea specificului activitatilor ce urmeaza sa faca obiectul unei achizitii publice si elaborarea proiectului de contract care corespunde scopului proiectului respectiv;
j) asistenta juridica privind rezolvarea contestatilor;
k) asistenta juridica pentru unitatile de implementare in vederea rezolvarii situatilor cu aspect juridic, posibil litigioase ;
l) urmarirea modului in care firmele de consultanta isi respecta obligatile contractuale ;
m) realizarea comunicarii contractuale in relatia Beneficiar (Consiliul Judetean Arges), Reprezentantul Beneficiarului (R.A. Judeteana de Drumuri Arges), Consultant (Inginer) si Antreprenor;
n) verificarea si analizarea progresului fizic si al calitatii executiei;
o) elaborarea si inaintarea spre avizare, aprobare a unor masuri,conform contractelor, de sanctionare a contractorilor ce nu respecta obligatile contractuale;
p) elaborarea de evidente privind evolutia proiectelor, atit pentru stadiile fizice, cât şi pentru stadiile valorice,precum si actualizarea permanenta a acestora.

Fișiere atașate