Curs valutar

01.01.1970

Contact

Sediu:

Str. George Coșbuc, Nr. 40, Pitești, Jud. Argeș, România

0248.280.958

Punct lucru:

Piața Vasile Milea, nr. 1, Pitești, Jud. Argeș, România

0248.217.699

Obiectul de activitate

Obiectul principal de activitate al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri Argeş R.A. este:

4211 – Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor.

Obiectul de activitate este clasificat conform Ordinului nr.337/2007 al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică, privind actualizarea Clasificărilor din Economia Naţională – CAEN

Obiectele secundare de activitate ale Regiei Autonome Judeţene de Drumuri Argeş R.A. sunt:

0220 – Exploatare forestieră
0811 – Extracţia pietriei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia pietrei calcaroase, gipsului, cretei şi ardeziei
0812 – Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia argilei şi caolinului
1623 – Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie pentru construcţii
2361 – Fabricarea produselor din beton pentru construcţii
2363 – Fabricarea betonului
2364 – Fabricarea mortarului
2369 – Fabricarea altor articole din beton ciment şi ipsos
2370 – Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei
2399 – Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a.
2511 – Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice
3311 – Repararea articolelor fabricate din metal
3312 – Repararea maşinilor
3314 – Repararea echipamentelor electrice
3317 – Repararea şi întreţinerea altor echipamente de transport n.c.a.
3319 – Repararea altor echipamente
3320 – Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale
3831 – Demontarea(dezasamblarea) maşinilor şi a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materilalelor
3832 – Recuperarea materialelor reciclabile sortate
4213 – Construcţia de poduri şi tunele
4120 – Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
4221 – Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide
4291 – Construcţii hidrotehnice
4311 – Lucrări de demolare a construcţiilor
4312 – Lucrări de pregătire a terenului
4313 – Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii
4332 – Lucrări de tâmplărie şi dulgherie
4399 – Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.
4677 – Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
4690 – Comerţ cu ridicata nespecializat
4939 – Alte transporturi de călători n.c.a.
4941 – Transporturi rutiere de mărfuri
5210 – Depozitări
5221 – Activităţi şi servicii anexe pentru transporturi terestre
5224 – Manipulări
6810 – Cumpărarea şi vânzarea bunurilor imobiliare proprii
6820 – Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
6832 – Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
7111 – Activităţi de arhitectură
7112 – Activităţi de inginerie şi consultaţie tehnică legate de aceasta
7120 – Activităţi de testare şi analize tehnice
7712 – Activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule rutiere grele
7732 – Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente pentru construcţii
7739 – Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri n.c.a.
8430 – Activităţi de protecţie socială obligatorie.

Art. 5 Pentru punctele de lucru ale regiei obiectele de activitate sunt:

a) Districtul Piteşti

4211 – Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor,
4213 – Construcţia de poduri şi tunele.
2399 – Fabricarea altor produse din minerale nematalice n.c.a.

b) Districtul Hârseşti

4211 – Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor,
4213 – Construcţia de poduri şi tunele.
2399 – Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a.

c) Districtul Cepari

4211 – Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor,
4213 – Construcţia de poduri şi tunele.
2399 – Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a.

d) Districtul Băjeşti

4211 – Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor,
4213 – Construcţia de poduri şi tunele.
2399 – Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a.

e) Districtul Căteasca

4211 – Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor,
4213 – Construcţia de poduri şi tunele.
2399 – Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a.

f) Districtul Buzoeşti

4211 – Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor,
4213 – Construcţia de poduri şi tunele.
2399 – Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a.

Fișiere atașate