Curs valutar

01.01.1970

Contact

Sediu:

Str. George Coșbuc, Nr. 40, Pitești, Jud. Argeș, România

0248.280.958

Punct lucru:

Piața Vasile Milea, nr. 1, Pitești, Jud. Argeș, România

0248.217.699

Scurta prezentare RAJD Argeș R.A.

Începând cu data de 01.05.2001 Serviciul Public de Administrare a Drumurilor și Podurilor Județene Argeș s-a înființat ca serviciu public de interes județean, prin reorganizarea Serviciului de specialitate din cadrul Consiliului Județean, conform Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr.47/27.04.2001.

Începând cu data de 01.03.2005 s-a reorganizat conform Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 18/24.02.2005 în Direcția de Administrare a Drumurilor și Podurilor Județene Argeș, ca unitate cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Județean Argeș.

Începând cu data de 01.01.2006 Direcția pentru Administrarea Drumurilor și Podurilor Județene se reorganizează, conform Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 153/20.12.2005, în Direcția Generala pentru Administrare, Întreținere și Reparații Drumuri și Poduri Județene Argeș.

Începând cu data de 01.07.2010 se aprobă, conform Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 82 din 23.06.2010, reorganizarea Direcției Generale pentru Administrare, Întreținere și Reparații Drumuri și Poduri Județene Argeș în Direcția Generala de Drumuri Județene Argeș.

Începând cu data de 01.09.2010 se înființează,conform Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 158 din 25.08.2010, Regia Autonoma Județeană de Drumuri R.A, cu sediul în Municipiul Pitești, strada George Coșbuc nr. 40 prin reorganizarea Direcției Generale de Drumuri Județene Argeș. Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri Argeş R.A., înfiinţată prin reorganizarea Direcţiei Generale de Drumuri Judeţene Argeş, în baza H.C.J. Argeş nr. 158/2010, funcţionează cu statut de regie autonoma.

Regia Autonomă Județeană de Drumuri Argeș R.A. este persoană juridică romană de interes județean care se organizează și funcționează sub autoritatea Consiliului Județean Argeș, pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, conform legilor și regulamentului de organizare și funcționare propriu, având în administrare întreaga rețea de drumuri din domeniul public al județului Argeș.

Fișiere atașate